Penetrating Primer Plus Pigmented

Giá: Liên hệ

Penetrating Primer Plus Pigmented là một sản phẩm được phát triển cao ở dạng lỏng, được hấp thụ sâu vào bề mặt của vật liệu kết dính, vữa trát và vôi.

Danh mục: