Keo kết cấu Dowcorning 688

Giá: Liên hệ

Dow Corning® 688 là loại chất trám silicone lưu hóa trung tính một thành phần được thiết kế cho một phạm vi rộng lớn các ứng dụng bít, trét công trình, lắp kính và chịu thời tiết.