Keo Silicone DOWSIL GP – Keo Silicone Dow Corning

Giá: Liên hệ

Keo Silicone DOWSIL GPDOWSIL (Dow Corning) GP là chất trám trét, kết dính gốc Silicone (Silicone Sealant) lưu hóa axit, sử dụng cho nhiều mục đích và rất hiệu quả…

Danh mục: