Keo Silicone DOWSIL Neutral Plus – Keo Silicone Dow Corning

Giá: Liên hệ

Keo Silicone DOWSIL Neutral PlusDOWSIL (Dow Corning) Neutral Plus là loại chất trám trét, kết dính gốc Silicone (Silicone Sealant) lưu hóa trung tính, sử dụng cho nhiều mục đích,…

Danh mục: