Sikagrout GP-25Kg Vữa Rót Gốc Xi Măng Không Co Ngót

Giá: Liên hệ

Vữa rót gốc xi măng 40 Mpa sika grout Gp không co ngót có thể bơm được dùng cho các mục đích thông thường,thích hợp với điều kiện nhiệt độ môi trường khi thi công