ANTIPLUVIOL (can 25kg)

Giá: Liên hệ

ANTIPLUVIOL là chất phủ hoàn thiện chống thấm gốc silicone trong dung dịch nước, dùng để bảo vệ cho bề mặt tường ngoài trời.