MAPELATEX VN

Giá: Liên hệ

  • Dạng sản phẩm: Latex cao su tổng hợp (dạng lỏng sệt).
  • Tỷ trọng: 1.00 g/cm³.
  • Độ pH: 11.0.
  • Hàm lượng chất rắn khô: 9%.
  • Bảo quản: 12 tháng.
  • Đóng gói: Can 2 kg, 5 kg hoặc 25 kg.