Màng chống thấm tự dính Bitustick

Giá: Liên hệ

Bitustick là loại màng chống thấm tự dính gốc bitum polyme, chứa nhựa bitum được polymer hóa, trên bề mặt Bitustick phủ một lớp màng polyethylene mật độ cao, mặt còn lại là lớp màng Silicon.