Plastiment®-200

Giá: Liên hệ

Plastiment 200– Phụ gia giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông

Plastiment 200 Phụ gia bê tông hóa dẻo và kéo dài thời gian ninh kết gốc Lignosulfonat cải tiến dùng để sản xuất bê tông chất lượng cao.

Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C-494 Loại D

Danh mục: