Plastocrete N

Giá: Liên hệ

Plastocrete N là phụ gia bê tông ở dạng lỏng vừa hoạt động như một hóa chất dẻo hiệu quả cao vừa là tác nhân chống thấm
Plastocrete N đúng tiêu chuẩn ASTM C949 loại A.

Phụ gia giảm nước cao cấp và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông.

Danh mục: