Plastiment 96

Giá: Liên hệ

Phụ gia giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông.

Chất hóa dẻo và kéo dài thời gian ninh kết gốc Lignosulfonat cải tiến dùng để sản xuất bê tông chất lượng cao. Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C494 Loại D

Danh mục: