Sikament® NN

Giá: Liên hệ

  • Tính thi công được cải thiện một cách đáng kể
  • Tăng tính thi công khi đổ bê tông cho cấu kiện mỏng có cốt thép dày đặc.
  • Giảm khối lượng công việc đầm
  • Ninh kết bình thường không bị trì hoãn
  • Giảm đáng kể rủi ro bị phân tầng
Danh mục: