Sika Aer

Giá: Liên hệ

Sika Aer là phụ gia tạo bọt khí có độ tập trung cao cho bê tông được chế tạo sẵn để sự dụng ngay. Hiệu quả của sản phẩm là đưa một lượng lớn khí theo đúng kích thước và phân phối đều trong cấp phối.
Sika Aer phù hợp với tiêu chuẩn Sika Aer

Danh mục: