Sikament®-1 R4

Giá: Liên hệ

  • Như là một chất siêu hóa dẻo kéo dài thời gian đông kết:
  • Đạt hiệu quả cao mà không cần tăng tỉ lệ nước/xi măng
  • Duy trì độ sụt lâu dài cho bê tông
  • Cường độ bê tông được gia tăng đáng kể
Danh mục: